Rasha

 

 

Rasha

‘Ik probeer mijn patiënten los te maken uit de gevangenis van hun zieke werkelijkheid en onderzoek de culturele verschillen tussen de psychiatrische diagnoses van Arabische en Joodse artsen.'

PALESTINIAN WOMEN, EMPOWER THEIR FUTURE

Nieuws

Rasha vervolgt: 'Er worden vaak verkeerde diagnoses gesteld omdat ze nauwelijks iets weten van elkaars achtergrond. Dit zorgt voor veel onnodig lijden van hun patiënten. Over het geheel genomen is er weinig bewustzijn in onze cultuur van psychische stoornissen. Dat is enerzijds triest, maar anderzijds motiveert het mij om die manier van denken te veranderen en om het bewustzijn van de mensen te vergroten’.

 

Rasha studeerde Psychologie en Criminilogie aan de Universiteit van Haifa. Zij behaalde onlangs cum laude haar Master in Social Work. Intussen werkt ze met veel plezier als klinisch onderzoekscoördinator.

 

 

JONGE PALESTIJNSE VROUWEN LATEN STUDEREN IN HUN EIGEN LAND

Dat is de missie van de Stichting Vrienden van Nazareth. Zij wil hen als hoger opgeleide vrouwen de kans geven gelijkwaardige gesprekspartners te zijn van hun Israëlische leeftijdgenoten.

Sinds 1989 verleent de Stichting studiebeurzen en wil zo bijdragen aan een vreedzame oplossing van een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict tussen Palestijnen en Joden.

STUDIEBEURZENPROJECT

Met een studiebeurs kunnen Palestijnse studenten een academische studie of hogere beroepsopleiding volgen aan de universiteiten in Israël. Daar in hun eigen land maken Palestijnse jongeren weinig kans op een beurs. Pas sinds kort is het mogelijk om er een als Palestijn aan te vragen, maar de toekenning van een beurs vindt nauwelijks plaats.

Uitgebreid jaarverslag 2016

09 maart 2017

Als eerste leest u hier het jaarverslag 2016 dat afgelopen weekend definitief werd en openbaar is gemaakt.

Lees meer...

Gezond en voorspoedig 2017

03 januari 2017

Een gezond en voorspoedig 2017 wenst het Bestuur van de Stichting u van harte toe. Onze studenten en oud-studenten, Vrienden, sponsoren, geïnteresseerde lezers en last but not least, onze partners in Israël, het bestuur van Sana Foundation.

Lees meer...

Nieuwe FRIENDS verschijnt

13 december 2016

Hij is er weer, de FRIENDS, contactbrief nr. 59 met o.a. bericht van de miljoenste euro die is uitgegeven aan studiebeurzen voor Palestijnse studenten. En de studenten zijn actief en doen het goed.

Lees meer...