Lobna

 

 

Lobna in 2013

'k ben ontzettend enthousiast over mijn werk als advocaat, maar ook over de volleybalsport op competitieniveau. Er zijn veel overeen -komsten tussen die twee.'

PALESTINIAN WOMEN, EMPOWER THEIR FUTURE

Nieuws

Lobna vervolgt haar quote met: 'om als een team samen te werken, om altijd geconcentreerd te blijven en niet op te geven, zelfs wanneer je op het punt staat in te storten. In mijn werk als advocaat ben ik betrokken bij de culturele en architecturale geschiedenis van onroerend goed in Tel Aviv. Dit geeft mij veel inzicht en kennis over de ontwikkeling van de stad, die vroeger grote Arabische gemeenschappen/buurten had, die nu bijna zijn verdwenen’.

 

2016

Lobna studeerde rechten aan het IDC Herzliya in Tel Aviv en opende in het afgelopen jaar een klein eigen advocatenkantoor. Ook was zij aanvoerder van het volleybalteam van Tel Aviv.

 

Zij schrijft verder:

'Vrienden van Nazareth heeft veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling en niet alleen via het Studiebeurzenproject, maar ook de bijzondere en inspirerende mensen die deze Stichting door de jaren heen aansturen en met ons blijven samenwerken om Sana Foundation, onze lokale NGO, op te bouwen. Ondanks alle obstakels twijfel ik er niet aan dat dit kan gaan lukken. De wereld staat op zijn kop, en daarom moeten we inzien dat we er alles aan moeten doen om gelijkwaardigheid en vrede in onze omgeving te realiseren’.

JONGE PALESTIJNSE VROUWEN LATEN STUDEREN IN HUN EIGEN LAND

Dat is de missie van de Stichting Vrienden van Nazareth. Zij wil hen als hoger opgeleide vrouwen de kans geven gelijkwaardige gesprekspartners te zijn van hun Israëlische leeftijdgenoten.

Sinds 1989 verleent de Stichting studiebeurzen en wil zo bijdragen aan een vreedzame oplossing van een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict tussen Palestijnen en Joden.

FRIENDS december 2017

01 december 2017

Ontving u hem al? Hij is er weer, de FRIENDS nr. 61, het decembernummer van 2017. Siny Bootsma, oprichter van de Stichting en onze eerste voorzitter wordt herdacht in dit nummer

Lees meer...

Op zondag 1 oktober jl. is Siny Bootsma, erevoorzitter van de Stichting, overleden.

03 oktober 2017

Siny was een markante, doortastende en vrolijke vrouw. Oprichtster van de Stichting Vrienden van Nazareth en voorzitter van 1985 tot 2008. Vanwege haar grote verdiensten in die 23 jaar ontving zij in 2009 van het bestuur de titel van erevoorzitter.

Lees meer...

FRIENDS juni 2017

05 juni 2017

De eerste contactbrief dit jaar, is uit, FRIENDS nr. 60. Een mijlpaal is bereikt, twee leningen zijn in zijn geheel terugbetaald.

Lees meer...