Somaia

Vijf jaar geleden schreef Somaia, toen

student Engels en Arabisch, bij deze

foto: “Ik kom uit een Bedoeïenen gezin

met zes meisjes en ben de eerste die

studeert”.

Ze is nu 28 jaar en woont in Ainmela

dichtbij Rahat in de Negev woestijn.

december 2020

Vrienden van Nazareth heeft een ANBI-status.

Foundation

Vrienden van Nazareth

PALESTINIAN WOMEN, EMPOWER THEIR FUTURE

Nieuws

Somaia geeft nu les aan de middelbare school in Rahat en is tweedejaars in een Masterstudie Arabisch aan de Bar Ilan University in Tel Aviv, dezelfde universiteit waar ze indertijd studeerde. "Studeren en werken om mijn studiekosten te betalen

was moeilijk", schrijft ze nu: "en toen

kwam ik in contact met de Vrienden

van Nazareth.

Zij hebben mij financieel en met veel

aandacht ondersteund. Ik ben hen erg

dankbaar en beloof andere studenten

te helpen om hun doelen te bereiken,

wat voor hindernissen zij ook zullen ondervinden.

Ik dank de Stichting en de SANA Foundation hier heel hartelijk voor."

 

Het studiebeurzenproject, een missie

 

Jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land om als hoogopgeleide vrouw een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van Israëlische leeftijdgenoten”. Meer dan ooit zijn we gemotiveerd voor deze belangrijke en duurzame doelstelling. Alle reden om de financiële en mentale ondersteuning van de SANA Foundation, voort te zetten en vol te houden.

 

 

 

 

 

SANA FOUNDATION

 

Sinds 1985 kunnen vrouwelijke Palestijnse studenten een studiebeurs ontvangen voor academisch onderwijs in Israël. Om de continuïteit hiervan te garanderen, is een aantal jaren geleden Sana Foundation, onze partner NGO in Israël, opgericht. Van de samenwerking sindsdien plukken wij, de beide besturen, na de inspanningen van de afgelopen jaren, de eerste vruchten.

 

 

Vreedzame oplossing

Beide stichtingen willen zo bijdragen aan een vreedzame oplossing van een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict tussen Palestijnen en Joden.

Jaarverslag 2020

01 maart 2021

Stichting Vrienden van Nazareth geeft elk jaar een Jaarverslag uit met verslag van de de financiële situatie van het afgelopen jaar en de belangrijke gebeurtenissen.

Lees meer...

FRIENDS december 2020

09 december 2020

FRIENDS, nummer 67 ligt weer in uw brievenbus, ondanks het zware half jaar dat achter ons ligt, vanwege Covid-19. De studenten werken door en vertellen ons over hun ups en downs.

Lees meer...

Bestuurswisseling

31 oktober 2020

Op 24 october jl. heeft Amin Ghazal de voorzittershamer overgedragen aan Wil Verheggen. Wil doet dit zonder aarzeling en zegt: “Ik weet waar jullie mee bezig zijn,

Lees meer...