Lobna

 

 

Rozan in 2013

`Ik ben arts en studeer kindergeneeskunde in het belangrijkste ziekenhuis van Noord-Israël/Galilea. Wij behandelen patiënten van alle etnische achtergronden, Joodse zowel als Arabische patiënten.

PALESTINIAN WOMEN, EMPOWER THEIR FUTURE

Nieuws

Rozan vervolgt:

Kinderen zijn overal bang voor wanneer zij naar het ziekenhuis komen. Onze uitdaging is om hun angst om te zetten in vertrouwen. Een heleboel kinderen met chronische aandoeningen komen regelmatig terug naar het ziekenhuis, dus we hechten ons in veel gevallen heel sterk aan hun. Mijn wens is om hun te laten glimlachen als gevolg van de behandeling’.

Intussen is Rozan afgestudeerd en werkt als kinderarts.

 

JONGE PALESTIJNSE VROUWEN LATEN STUDEREN IN HUN EIGEN LAND

Dat is de missie van de Stichting Vrienden van Nazareth. Zij wil hen als hoger opgeleide vrouwen de kans geven gelijkwaardige gesprekspartners te zijn van hun Israëlische leeftijdgenoten.

Sinds 1989 studeerden ongeveer 140 vrouwelijke studenten af met een studiebeurs aan universiteiten en hogescholen in Israël.

De Stichting wil zo bijdragen aan een vreedzame oplossing van een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict tussen Palestijnen en Joden.

FRIENDS december 2017

01 december 2017

Ontving u hem al? Hij is er weer, de FRIENDS nr. 61, het decembernummer van 2017. Siny Bootsma, oprichter van de Stichting en onze eerste voorzitter wordt herdacht in dit nummer

Lees meer...

Op zondag 1 oktober jl. is Siny Bootsma, erevoorzitter van de Stichting, overleden.

03 oktober 2017

Siny was een markante, doortastende en vrolijke vrouw. Oprichtster van de Stichting Vrienden van Nazareth en voorzitter van 1985 tot 2008. Vanwege haar grote verdiensten in die 23 jaar ontving zij in 2009 van het bestuur de titel van erevoorzitter.

Lees meer...

FRIENDS juni 2017

05 juni 2017

De eerste contactbrief dit jaar, is uit, FRIENDS nr. 60. Een mijlpaal is bereikt, twee leningen zijn in zijn geheel terugbetaald.

Lees meer...