2013 in overleg met bestuursleden van Sana Foundation

Vandaag 15 maart 2018, hebben wij, veel te vroeg, afscheid moeten nemen van Rens Kessener. Zeven jaar, van 2011 tot en met 2017 was Rens penningmeester van het bestuur van de Stichting Vrienden van Nazareth. Hij was een toegewijde en bedreven bestuurder met een goed oog voor de haalbaarheid van de doelen van onze Stichting.

Rens had grote belangstelling voor mensen en hun beweegredenen en was een fijn mens om mee op reis te zijn. Op het werkbezoek in 2013 kwam zijn talent voor coaching tot zijn recht in het overleg met het jonge bestuur van Sana Foundation. Wij zijn Rens veel dank verschuldigd voor zijn onbaatzuchtige inzet van tijd en talent voor onze Palestijnse studenten. Wij zullen hem missen in ons bestuur en zijn gedachtengoed in ere houden. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte toe met het verlies van deze lieve man, vader en grootvader.

Rens overleed op 9 maart 2018 op de leeftijd van 73 jaar.

2013 bezoek aan een van de in 1948 verwoestte Palestijnse dorpen

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij