Ala 'a studeert sociologie en anthropologie  

De mens is een schepsel met een lerend vermogen. En als er iets is dat ik tijdens het afgelopen jaar in Haifa in discussies over sociaal/politieke conflicten geleerd heb, is dat elke regio zo zijn eigen specifieke problemen heeft. Ik ben geboren en getogen in Tayibe, niet meer dan anderhalf uur rijden van Haifa.

 

Maar toch, dit eerste jaar in Haifa heeft mij niet alleen bewuster gemaakt van wie ik ben als Palestijns-Arabische en alle gevolgen die dat heeft, maar heeft me ook meer handvatten gegeven om het hoofd te bieden aan verschillende problemen op verschillende niveaus. Dat komt omdat je leert van andere mensen, niet noodzakelijk Arabische, moslim of zelfs vrouw. En dat is geweldig, want je leert veel, wanneer je steeds het bijzondere van je eigen probleem (gebaseerd op regio, godsdienst, sekse, afkomst, etc.) en dat van de ander voor ogen houdt.

 

Werken bij een krant

Mijn theoretische kennis heb ik opgedaan tijdens mijn studie sociologie en kunst. Tijdens mijn vrijwilligerswerk bij de lokale krant Al-Madinah heb ik de verschillende interacties in de praktijk gezien, niet alleen tussen Palestijnen onderling, maar ook tussen hen en diverse instellingen. Ik heb een groot aantal lokale Arabische kunstenaars, activisten, werknemers en vrouwen geïnterviewd over hun dagelijkse activiteiten en hun ambities. Deze interviews werden uitgeschreven in een eenvoudig Arabisch, zodat het voor iedereen te lezen was. Ik wilde namelijk dat mensen met dezelfde achtergrond als ik niet alleen hun ervaringen delen (die op het eerste gezicht banaal zijn en niet bijzonder), maar ook lezen over hun ervaringen, zodat zij weten dat zij niet alleen staan in de gevolgen die het heeft om een bepaalde afkomst/ godsdienst/ sekse te hebben. Wat mij betreft zijn wij, de achtergestelden, de mooiste mensen ter wereld. Dat maakt dat ik mijn doelgroep ‘dwing’ om zich meer bewust te worden van wie zij zijn, waar we vandaan komen, wat er voor ons ligt, wat er al is, en dat naar buiten te brengen via een eenvoudig middel als een krant, en niet via redevoeringen. Ik neem de verantwoordelijkheid die ik naar mijn medemens voel met alle liefde, want ik doe dat in alle oprechtheid.

 

Betekenis van vrijwilligerswerk

Het vrijwilligerswerk bij een lokale krant heeft mij de kans gegeven om meer met mensen

Maar toch, dit eerste jaar in Haifa heeft mij niet alleen bewuster gemaakt van wie ik ben als Palestijns-Arabische en alle gevolgen die dat heeft, maar heeft me ook meer handvatten gegeven om het hoofd te bieden aan verschillende problemen op verschillende niveaus. Dat komt omdat je leert van andere mensen, niet noodzakelijk Arabische, moslim of zelfs vrouw. En dat is geweldig, want je leert veel, wanneer je steeds het bijzondere van je eigen probleem (gebaseerd op regio, godsdienst, sekse, afkomst, etc.) en dat van de ander voor ogen houdt.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij