Ala’a, 3de jaars Sociologie en Antropologie in Haifa  

Het schrijven van mijn verslag geeft mij altijd de kans om terug te kijken op wat er de afgelopen maanden is gebeurd en daarop te reflecteren. Het is geweldig deze kans te hebben, want tegenwoordig vinden we zelden de tijd na te denken over gebeurtenissen en tot onszelf te komen. Wat ik deze keer vooral kwijt wil is dat ik in een continu leerproces zit, met name omdat de universiteit je voortdurend aan nieuwe ervaringen blootstelt.

In het afgelopen semester heb ik de gelegenheid gekregen om kennis te maken met mevrouw Hana Mansour, die op de afdeling sociale zaken van de gemeente Haifa werkt. We hebben elkaar verschillende malen ontmoet en zij heeft mij voorgesteld aan anderen die actief zijn op sociaal vlak. Ik heb met hen gesproken en sommigen van hen geïnterviewd. Ik ben nog steeds enthousiast als ik hoor wat mensen in Haifa als vrijwilliger voor de mensen doen, soms zelfs al voor een lange tijd. Zij organiseren activiteiten in het verzorgingshuis, of geven voorstellingen, enz. Een van de dingen die ik tijdens die interviews geleerd heb is dat je de werkelijkheid niet kunt veranderen zonder het vertrouwen dat mensen in wezen goed zijn.

 

Mijn studie

 

Ik probeer altijd verbanden te zien tussen wat ik als theorie leer en dat waarmee de dagelijkse werkelijkheid mij als mens confronteert. Ik wil heel graag iets doen met de theoretische kennis. Ik wil nadenken over de werkelijkheid die ik als individu ervaar en die van de gemeenschap als geheel. Wat is anders de zin – voor ons als jonge mensen- van onze academische studies, als die niet ten dienste komen aan onze ouders, onze verwanten en onze gemeenschappen?

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij