Bestuur, doel en werkwijze 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Nazareth bestaat momenteel uit drie leden. Amin Ghazal, voorzitter, Els Schots, secretaris, en Hanneke Heisterkamp, penningmeester.

Begin 2016 trad Amin Ghazal op uitnodiging van het bestuur toe als voorzitter. Als Vriend van de Stichting, is hij dan reeds jarenlang bekend met Vrienden van Nazareth. Hij is getrouwd en heeft twee dochters.

Amin volgt Willem Arts op, die in augustus 2015 is overleden.

Rens Kessener was zeven jaar onze penningmeester. Eind 2017 heeft hij om gezondheidsredenen zijn bestuurslidmaatschap moeten neerleggen. Op 9 maart 2018 is hij overleden.

Doel van de Stichting

Missie van de Stichting is, jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land en hen daarmee als hoger opgeleide vrouw de kans geven een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van hun Israëlische leeftijdgenoten. Naast het verlenen van studiebeurzen, blijft de Stichting aandacht en steun vragen voor de Palestijnse minderheid in Israël.

 

Werkwijze

Het bestuur vergadert gemiddeld zesmaal per jaar. Daarnaast houdt het bestuur intensief contact met de studenten, met het bestuur van Sana Foundation en met haar contactpersonen in Israël.

Tweemaal per jaar verschijnt FRIENDS, de contactbrief voor 'Vrienden' en donateurs van de Stichting. Een door een accountant goedgekeurd jaarverslag verschijnt ieder jaar rond 1 maart. Jaarverslag en contactbrieven zijn samen met de website, de media waarmee de Stichting naar buiten treedt om aandacht en steun te vragen voor de Palestijnse minderheid in de staat Israël en de nodige fondsen te werven voor het studiebeurzenproject.

In het Beleidsplan 2020 - 2022 zijn de bestuursvoornemens vastgelegd.

 

Op 21 juli 2018 stelde het bestuur ingevolge de AVG wetgeving een Privacyverklaring vast.

ANBI en KvK

De Stichting Vrienden van Nazareth is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Fiscaal nummer: 816038375.

Uw gift is daardoor aftrekbaar voor de belasting als het totaal van uw giften per jaar uitkomt boven 1% van uw inkomstendrempel of als er een Overeenkomst, Periodieke gift in geld bestaat tussen u en de stichting. Download hier de overeenkomst ingaande 2019.

De statuten van de Stichting, opgericht op 26 november 1985, zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg. (RSIN: 41096728)

 

Adres

Stichting Vrienden van Nazareth

POSTBUS 2256

5001 CG Tilburg

 

E.: info@friends-nazareth.nl

W.: www.friends-nazareth.nl

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij