Bestuur, doel en werkwijze 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Nazareth bestaat uit vier leden. Amin Ghazal, voorzitter, Els Schots, secretaris, Rens Kessener, penningmeester en Hanneke Heisterkamp. Sinds 1 januari 2016 is Amin voorzitter van de Stichting Vrienden van Nazareth. Hij is geboren in Palestina en opgegroeid in Nederland.

De missie van de Stichting, jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land, ligt hem na aan het hart. Kennis en onderwijs zijn voor hem van wezenlijk belang. Die mening is hij niet alleen toegedaan voor zijn eigen dochters, maar voor alle jonge Palestijnse vrouwen. Amin trad toe als voorzitter van het bestuur op uitnodiging van het bestuur. Als Vriend van de Stichting, is hij reeds jarenlang bekend met Vrienden van Nazareth. Hij is getrouwd en heeft twee dochters.

Amin volgt Willem Arts op, die in augustus 2015 is overleden.

Doel van de Stichting

Jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land om hen daarmee als hoger opgeleide vrouw de kans te geven een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van hun Israëlische leeftijdgenoten. Naast het verlenen van studiebeurzen, blijft de Stichting aandacht en steun vragen voor de Palestijnse minderheid in Israël.

 

Werkwijze

Gemiddeld vergadert het betuur zesmaal per jaar. Intensief contact houden met de studenten, het bestuur van Sana Foundation, de contactpersonen in Israël en fondswerving voor het studiebeurzenproject, zijn de belangrijkste activiteiten.

In het Beleidsplan 2016-2019 zijn de bestuursvoornemens vastgelegd. Tweemaal per jaar verschijnt FRIENDS, de contactbrief voor 'Vrienden' en donateurs van de Stichting. Een door een accountant goedgekeurd jaarverslag verschijnt ieder jaar rond 1 maart samen met de website, de media waarmee de Stichting naar buiten treedt om aandacht en steun te vragen voor de Palestijnse minderheid in de staat Israël.

Het bestuur organiseert regelmatig een Vriendenbijeenkomst met een toepasselijk thema. Die bijeenkomst biedt gelegenheid om van gedachten te wisselen over de studies van de Palestijnse studenten, hun positie in het universitair en hoger beroepsonderwijs in Israël en hun toekomstperspectief.

ANBI en KvK

De Stichting Vrienden van Nazareth is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Fiscaal nummer: 816038375.

Uw gift is daardoor aftrekbaar voor de belasting als het totaal van uw giften per jaar uitkomt boven 1% van uw inkomstendrempel of als er een Overeenkomst, Periodieke gift in geld bestaat tussen u en de stichting.

De statuten van de Stichting, opgericht op 26 november 1985, zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg. (RSIN: 41096728)

 

Adres

Stichting Vrienden van Nazareth

POSTBUS 2256

5001 CG Tilburg

 

info@friends-nazareth.nl

www.friends-nazareth.nl

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij