Op 24 october jl. heeft Amin Ghazal de voorzittershamer overgedragen aan Wil Verheggen. Wil doet dit zonder aarzeling en zegt: “Ik weet waar jullie mee bezig zijn, je hebt voor mij als nieuwe voorzitter een soort testament neergelegd, ik zal er goed naar kijken. Ik was 36 jaar geleden medeoprichter en wil ook meewerken aan de afsluiting van de Stichting”.

 

Dankbaar

De Stichting en het bestuur is Amin dankbaar voor zijn loyale inzet in de afgelopen vijf jaar. Amin Ghazal was al die jaren onze enthousiaste voorzitter. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bestuurlijke inspanningen en zijn niet aflatende zorg voor een goede samenwerking met en een verantwoord transitie proces naar SANA Foundation, onze NGO in Israël.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij