Op dinsdag 17 mei jl. heeft de ontbinding van de Stichting Vrienden van Nazareth officieel plaatsgevonden. In een schrijven van de KvK aan Els Schots, secretaris van de Stichting, is de opheffing van onze "onderneming" ingeschreven in het Handelsregister en daarmee definitief. De ontbinding geldt tevens voor de ANBI status van de Stichting. Zie hier de laatste financiele verantwoording in deze.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.