Fatma studeerde Geneeskunde in Haifa 

Zij liet ons weten:

‘Ik ben erg blij van jullie te horen. Ik wil graag nogmaals bedanken voor de steun tijdens mijn studie. Ik heb intussen alle tentamens kindergeneeskunde gehaald en ben daar nu voor gekwalificeerd. Het ziekenhuis laat mij de komende 2,5 jaar een specialisatie doen in kinder-gastro-enterologie. Jullie zijn een deel van mijn succes en dat wil ik hierbij graag laten weten’.

Lening afgelost

Fatma is de eerste studente die haar lening helemaal heeft afgelost.

Na beëindiging van hun studie, beginnen afgestudeerde studenten volgens afspraak met het terugbetalen van het geleende deel van hun beurs, 25% van het totaal. Zo staat het in het contract dat zij met de Stichting afsluiten. Het gaat jaarlijks om kleine bedragen naar rato van hun inkomsten.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij