FRIENDS is de naam van de contactbrief van de Stichting Vrienden van Nazareth en verschijnt twee maal per jaar. Sinds 1985 reeds vierenzestig maal.

Download hier de digitale versie van juni 2020

'Vrienden' kunnen de FRIENDS twee keer per jaar thuis per post ontvangen.

Voor € 10,00 per jaar bent u 'Vriend' van de Stichting.

Maak daarvoor uw bijdrage over en stuur uw naam en adres naar info@friends-nazareth.nl

 

Friends december 2018

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij