Ontving u hem al? Hij is er weer, de FRIENDS nr. 61, het decembernummer van 2017. Siny Bootsma, oprichter van de Stichting en onze eerste voorzitter wordt in dit nummer herdacht en twee studenten doen hun verhaal, het werkbezoek is uitgesteld.

Lees het allemaal zelf en download hier de digitale versie.

Wilt u de FRIENDS, nr. 61 van december 2017, graag thuis ontvangen?

Maak dan €10,00 of meer over naar NL42 INGB 0001 4439 82 ten name van Stichting Vrienden van Nazareth o.v.v FRIENDS

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij