FRIENDS, de drieenzestigste Contactbrief van de Stichting komt er aan.

Met natuurlijk de verhalen van enkele studenten en het laatste nieuws over Sana Foundation.

Al vast lezen? Download hier de digitale versie.

 

FRIENDS nr. 63 graag thuis ontvangen?

 

Maak dan €10,00 of meer over op NL42 INGB 0001 4439 82 ten name van Stichting Vrienden van Nazareth o.v.v FRIENDS

 

 

Vergeet niet uw postadres te vermelden.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij