De nieuwe Friends is weer uit, nummer 65, met daarin het verslag van opnieuw een veelbewogen half jaar. Studenten schrijven ons het indrukwekkende verhaal over hun leven als Palestijnse studente. Lees hoe de SANA Foundation meer en meer uitgroeit tot een volwaardige NGO. Download hier het decembernummer van 2019

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij