Het is juni en de eerste FRIENDS van dit jaar, nr. 62, is weer uit. Studenten mailen ons en Sana Foundation is aan het werk.

Lees het allemaal zelf en download hier de digitale versie.

 

Wilt u de FRIENDS, nr. 62 van juni 2018 graag thuis ontvangen?

 

Maak dan €10,00 of meer over naar NL42 INGB 0001 4439 82 ten name van Stichting Vrienden van Nazareth o.v.v FRIENDS

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij