Bestuur Stichting Vrienden van Nazareth, van links naar rechts: Hanneke Heisterkamp, Els Schots, Rens Kessener en Amin Ghazal, voorzitter

Een gezond en voorspoedig 2017 

Een gezond en voorspoedig 2017 wenst het Bestuur van de Stichting u van harte toe. Onze studenten en oud-studenten, Vrienden, sponsoren, geïnteresseerde lezers en last but not least, onze partners in Israël, het bestuur van Sana Foundation. Wij danken u voor uw steun in het afgelopen jaar, ook namens studenten en het bestuur van Sana Foundation. Dat onze intensieve samenwerking in 2017 mag groeien en gaan bloeien in Israël, is onze grote wens.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij