Het Jaarverslag 2017 van de Stichting Vrienden van Nazareth is weer verschenen. Ontving u als Vriend en donateur de verkorte versie per post? Het uitgebreide Jaarverslag 2017 kunt u hier downloaden en lezen.

 

Het bestuur en de studenten zijn U, onze Vrienden en donateurs, opnieuw heel erg dankbaar voor uw financiële steun voor het studiebeurzenproject voor Palestijnse studenten in Israël. 2018 is weer begonnen, na een jaar met ingrijpende gebeurtenissen als het overlijden van Siny Bootsma, oprichter en eerste voorzitter van de Stichting en op de valreep nog een werkbezoek, zijn wij blij met uw vertrouwen in onze aanpak en in de kracht van onze studenten. Wij danken u voor uw betrokkenheid.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij