Het jaarverslag over 2018 is klaar. Als eerste leest u hier over de belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ontvangt u de korte versie via de post? Het uitgebreide jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden en lezen.

 

De besturen van de Stichting en van Sana Foundation en onze studenten zijn U, onze Vrienden en donateurs, zeer dankbaar voor uw financiële steun voor het studiebeurzenproject voor Palestijnse studenten in Israël.

2018 is weer van start gegaan, wij rekenen opnieuw op uw vertrouwen in onze aanpak en in de kracht van onze studenten. Wij danken u voor uw betrokkenheid.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij