Stichting Vrienden van Nazareth geeft elk jaar een Jaarverslag uit met verslag van de financiële situatie van het afgelopen jaar en de belangrijke gebeurtenissen.

 

Lees hier Jaarverslag 2020

 

De Statuten van de Stichting, opgericht op 26 november 1985, zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 41096728.

 

Belangstellenden kunnen het Jaarverslag ook gratis opvragen bij het secretariaat van de Stichting.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij