Jafar Farah 

In 1991 nemen een aantal afgestudeerde Palestijnen, waaronder Jafar, een journalist, het initiatief tot de oprichting van ‘The Committee for Educational Guidance for Arab Students ‘(CEGAS). Doel is jongeren van de Arabische bevolkingsgroep steun te geven bij hun studie aan instellingen voor hoger onderwijs in Israël. Allerlei projecten worden opgezet. De Stichting ondersteunde o.a. de opzet van een bibliotheek met Arabische studieboeken en een project waarin onderzoek van Palestijns-Israëlische studenten inzake hun positie binnen Israël, in het Arabisch is vertaald. Hierdoor komen onderzoeksresultaten in brede Arabische kring beschikbaar.

CEGAS zorgt ook voor studentenhuisvesting voor Palestijnse studenten.

In 1997 wordt een eigen gebouw betrokken, ‘Mossawa Center’ opgericht. Jafar Farah is daar tot op heden directeur. Mossawa Center is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor de gelijke rechten voor de Arabisch Palestijnse inwoners van Israël. ‘Mossawa’ betekent in het Arabisch ‘gelijkheid’.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij