Jenan, 5de jaars student medicijnen in Haifa 

In haar derde jaar kreeg zij haar eerste studiebeurs via de Sana Foundation. Ze heeft het niet gemakkelijk. Ze schrijft ons dat ze problemen ervaart in de manier waarop patiënten haar bejegenen omdat ze een Nijab draagt. Ze verdraagt het omdat ze, zoals ze zegt, dit niet als een persoonlijke aanval neemt. Ik ben een dokter, zegt ze, en help iedereen los van zijn of haar achtergrond. Ik heb de eed van Hippocrates afgelegd en dat verplicht mij daartoe, ook al is dat niet altijd gemakkelijk.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij