Loseen, 3de jaar Verpleegkunde aan de Hebrew University in Jerusalem  

Ik heb nu net het eerste semester afgesloten. Het was niet eenvoudig, maar ik heb goede cijfers gehaald. Daar ben ik erg blij om. Het volgende semester ga ik door met stages in het ziekenhuis, en daarna hoef ik nog maar drie vakken te doen.

Ik verricht nog steeds hetzelfde werk in een privépraktijk van een psycholoog. Deze vrijwilligersbaan heeft mij veel geleerd van wat ik in mijn stages nodig heb. Ik heb al de kans gekregen om met patiënten om te gaan, hen te helpen, naar hen te luisteren en hen gerust te stellen.

De kinderen vinden me aardig, de ouders zijn positief over mij en dit stimuleert mij weer om als hulpverlener te gaan werken.

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor deze kans die jullie mij gegeven hebben ook door het verplicht stellen van het vrijwilligerswerk, ik leerde zo veel, dat was anders niet zo in mijn studietijd gebeurd. Maar ik wil jullie vooral bedanken voor de studiebeurs die een grote ondersteuning was bij mijn studie.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij