Maak uw gift over  

Kies een bank en maak uw gift over t.n.v. Stichting Vrienden van Nazareth te Tilburg op een van onze bankrekeningnummers:

 

NL42 INGB 0001 4439 82

NL23 ABNA 0523 6123 54

 

De gift is aftrekbaar voor de belasting als het totaal bedrag van uw giften in een jaar hoger is dan 1% van uw drempelinkomen.

ING 

Nieuwe belastingwetgeving sinds 2014

Periodieke giften zijn onder bepaalde voorwaarden, volledig aftrekbaar voor de belasting. U kunt een schriftelijke overeenkomst aangaan met de Stichting Vrienden van Nazareth waarin u een jaarlijkse gift toezegt voor ten minste 5 jaar. Dat is gunstig voor u en voor ons. Uw schenking komt zo volledig ten goede van de studiebeurzen en wij besparen de notariskosten. De Stichting stelt toezeggingen voor meerdere jaren erg op prijs om zo een toegezegde beurs aan een student te garanderen voor de duur van de studie.

U kunt de 'Overeenkomst Periodieke Gift in geld' hier downloaden, invullen en ondertekend opsturen aan het secretariaat van de Stichting.

 

ANBI

De Stichting Vrienden van Nazareth is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fiscaal nummer: 816038375.

De gift is, onder bovengenoemde voorwaarden, jaarlijks volledig aftrekbaar zonder drempel en plafond. Kijk ook op www.belastingdienst.nl/giften

 

O Ja, ik blijf graag op de hoogte van uw activiteiten.

O Ja, ik overleg graag over de mogelijkheden om een feest in het teken te zetten

van de missie van uw Stichting.

O Lees in Jaarverslag 2018 over de besteding van uw gift

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij