Maria, opleiding Docent 
Speciaal Onderwijs en 
Wetenschap 

Ik werk als vrijwilliger bij Tarkiz, een organisatie waar leerlingen met leerproblemen na schooltijd komen. De problemen variëren van leerachterstand, leermoeilijkheid of leerstoornis.

Ik werk een op een met hen om hun studieresultaten te verbeteren. Dat doe ik met behulp van games en spelletjes. Het is fijn om op deze manier les te geven omdat leren zo voor de leerling aangenamer wordt en meer betekenis krijgt. Daarnaast help ik een groep met de aanpak van hun huiswerk. Ook heb ik dit semester een meisje begeleid bij het lezen en schrijven van Hebreeuws.

Vanwege Corona komen de leerlingen niet meer op locatie maar begeleiden we hen via Zoom. Dat is moeilijk voor kinderen met leerproblemen, ook omdat ik er zelf niet eerder mee werkte. Intussen maak ik spelletjes voor digitaal onderwijs.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij