1986 t0t 1997 

In de loop van de jaren is de Stichting veel te weten gekomen over het ‘andere Israël’. Steeds duidelijker wordt dat de ‘democratische’ staat Israël op veel terreinen van het maatschappelijk leven één op de vijf van haar burgers op achterstand zet. Dat is reden zich sindsdien in te zetten voor deze, meestal vergeten groep. Om nieuwe perspectieven te bieden aan jonge Palestijnen neemt de Stichting in 1989 het initiatief voor de oprichting van het studiebeurzenproject.

“Nazareth” in de naam van de Stichting staat symbool voor de ruim 1,5 miljoen Palestijnse staatsburgers, 20% van de totale bevolking van Israël.

Voor dat het Studiebeurzenproject van start gaat, is Nana de eerste student met een beurs van de Stichting. Zij volgt haar opleiding tot verpleegkundige in Nederland en woont in Tilburg bij Siny. In 1988 verschijnt de eerste Contactbrief, in 2003 ook in het Engels. De Contactbrieven blijken bij uitstek de manier om de Vrienden en donateurs te informeren over het leven en de studie van beursstudenten.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.