Nada, 3de jaars Engels in Orogot 

Eerlijk gezegd zou ik zonder deze beurs niet gekomen zijn waar ik nu ben. Ik zou te veel moeite en spanning hebben gehad om het financieel voor elkaar te krijgen naast mijn studie. Deze beurs is een zegen van God, het is mijn vangnet en mijn steun. Ik kan er alleen maar dankbaar voor zijn.

 

Droom waarmaken

Op de universiteit/hogeschool werd ik gepest en een keer van de trap geduwd. Ook is mijn tas een keer gestolen en mijn stoel besmeurd met racistische termen. Veel mensen probeerden een reactie van mij uit te lokken, maar ik hield mijn hoofd koel en liet mij niet afleiden. Ik wil slagen, mijn dromen waarmaken, en laat mij daar echt niet door mensen die mij haten van af houden.

Vrijwilligerswerk

Eigenlijk heb ik mijzelf gevonden in mijn vrijwilligerswerk. Het geeft mij veel voldoening en plezier om teenagers, worstelend met hun problemen, te helpen. Ik weet dat ik voor hen van nut ben, ik heb invloed op hun manier van denken en hoe zij dingen zien. Dat maakt mij erg gelukkig. Ik help leerlingen die moeite hebben met Engels om er meer grip op te krijgen. Ik leg de nadruk op spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Ik help hen hoe hun

afstudeerproject aan te pakken en hun gedachten in het Engels vorm te geven.

 

Gezin

In het afgelopen jaar ben ik getrouwd en heb intussen een dochter, ze heet Besan. Het was en is echt moeilijk om geconcentreerd te blijven, maar het hebben van de beurs was voor mij een grote motivatie. Telkens als ik dacht dat ik het niet zou halen, was daar de beurs die mij steunde en mij eraan herinnerde wat mij te doen stond. Ik voelde dat er mensen waren die in mij geloofden en mij steunden, en dat wilde ik zo houden.

Nu heb ik vakantie maar 25 oktober 2018 ga ik terug naar de universiteit voor het 3e jaar Engels, mijn hoofdvak. Ik heb dan vier dagen college en een dag vrijwilligerswerk.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij