Afgelopen zaterdag, 2 april 2022, heeft het bestuur in haar laatste bestuursvergadering besloten dat op 16 mei aanstaande de Stichting Vrienden van Nazareth formeel ontbonden wordt.

De komende zes weken staan in het teken van de praktische zaken die komen kijken bij de ontbinding van een stichting. Beeindiging van de bankrekeningen, vereiste formaliteiten in de richting van de Kamer van Koophandel en Belastingdienst ivm de ANBI status maken daar deel van uit.

De boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting blijven gedurende de wettelijke vastgestelde bewaartermijn van zeven jaar beschikbaar. Ter afronding en verantwoording zal door het bestuur een Jaarrapport 2022 worden opgesteld.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.