Op zondag 1 Oktober jl. is Siny Bootsma, erevoorzitter van de Stichting, overleden. Siny was een markante, doortastende en vrolijke vrouw. Oprichtster van de Stichting Vrienden van Nazareth en voorzitter van 1985 tot 2008. Vanwege haar grote verdiensten in die 23 jaar ontving zij in 2009 van het bestuur de titel van erevoorzitter.

Professional

Siny was in haar werkzame leven een betrokken onderwijsvrouw, fotografie was een van haar hobby's. Aan de combinatie daarvan ontleende zij inzicht en doorzettingsvermogen dat nodig was om jonge Palestijnen een kans te geven in hun eigen land. Dat onderwijs daarvoor de beste manier is, daarvan was zij overtuigd. In 1989 kwam onder haar leiding het studiebeurzenproject van de grond. Sindsdien studeerden meer dan 135 Palestijnse vrouwen met een beurs van de Stichting af.

Siny Bootsma rechts op de foto

In gesprek tijdens Vriendenbijeenkomst 2010 

Siny volgde de studenten en werd door hen geraakt zoals door wat zij zeiden in een verslag van een werkbezoek in 2009. "Wij zijn gaan studeren om te groeien, om te leren met ons hoofd te gaan beslissen en niet alleen emotioneel te reageren, maar met wijsheid. Op deze manier emanciperen wij en op kleine schaal de mensen om ons heen en proberen we de discriminatie aan te pakken."

Siny voegde daar aan toe: "Fundamentele steun aan de studenten is belangrijk, niet als fooi of als machtsmiddel. Houd oog en oor voor Sana Foundation. Zij moeten leren verantwoordelijk te zijn voor de studie van jongeren. Dit vraagt tijd, ons vertrouwen en geduld, maar zeker ook onze steun."(uit Contactbrief nr. 46 bij gelegenheid van 25 jaar Stichting Vrienden van Nazareth).

 

Dat Siny Bootsma, die 84 jaar geworden is, ruste in vrede na een mooi leven.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij