Geschiedenis van Vrienden van Nazareth 

Leden van de studentenparochie Maranatha in Tilburg legden in 1980 de eerste contacten met Palestijnse christenen en moslims in Nazareth, de grootste Palestijnse-Arabische stad in Israël.

Download hier het Samenvattend Historisch Overzicht.

Daarmee is de basis gelegd voor de oprichting van de Stichting in 1985.

Sindsdien vragen 'Vrienden van Nazareth' aandacht en steun voor de Palestijnse 'minderheid' onder de burgers van de staat Israël.

Veel van de betrokken, intussen oud-leden van de Maranatha, later met elkaar optrekkend in de Oecumenische Basisgroep Tilburg, zijn nog steeds " Vriend" en donateur van het studiebeurzenproject.

Stichting Vrienden van Nazareth is een zelfstandige, landelijk opererende non-profit organisatie. Lees Beleidsplan 2020-2022

Sinds 2005 heeft de Stichting de ANBI status.

Het 'andere Israël' 

In de loop van de jaren is de Stichting veel te weten gekomen over het ‘andere Israël’. Steeds duidelijker is geworden dat de ‘democratische’ staat Israël op veel terreinen van het maatschappelijk leven één op de vijf van haar burgers op achterstand zet. Voor de Stichting is dit reden zich al die jaren, sinds de oprichting, in te zetten voor deze, meestal vergeten groep.

Vreedzame oplossing

 

Beide stichtingen willen zo bijdragen aan een vreedzame oplossing van een ogenschijnlijk onoplosbaar conflict tussen Palestijnen en Joden.

Om nieuwe perspectieven te bieden aan jonge Palestijnen nam de Stichting in 1989 het initiatief voor de oprichting van het studiebeurzenproject.

“Nazareth” in de naam van de Stichting staat symbool voor de ruim 1,5 miljoen Palestijnse staatsburgers, 20% van de totale bevolking van Israël.

2021 het jaar van afbouw van de Stichting

Eind 2021 zal de Stichting Vrienden van Nazareth worden afgebouwd. We hebben dan nog twee studenten, Saida en Reema, onder onze hoede. Zij zijn op de hoogte van de opheffing van de Stichting, en weten dat SANA Foundation hun begeleiding overneemt en wij garant staan voor de rest van hun beurzen. In december 2021 verschijnt de laatste FRIENDS met een terugblik op onze geschiedenis.

Voorjaar 2022 valt in de bestuursvergadering het officiële besluit. Daarna worden alle formele zaken via de Kamer van Koophandel en van de ANBI-erkenning afgerond.

 

Onze Vrienden

Uw giften hebben naast de grote donaties van organisaties, de doelen van de Stichting, het studiebeurzenproject en publiciteit over het àndere Israël, in de afgelopen 35 jaar mogelijk gemaakt. Daar zijn wij u dankbaar voor. Dat de SANA Foundation, onze partner NGO met dezelfde doelstelling als onze Stichting, in de afgelopen jaren in Israël tot stand is gekomen, verheugt ons enorm. Dankzij de grote inzet van een actief en betrouwbaar bestuur zal ons gezamenlijke doel, hoger onderwijs voor Palestijnse jonge vrouwen, overeind blijven. Vrienden die een meerjarentoezegging deden tot na 2021 zullen wij persoonlijk informeren over de consequenties.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.