Geschiedenis van Vrienden van Nazareth 

Leden van de studentenparochie Maranatha in Tilburg legden in 1980 de eerste contacten met Palestijnse christenen en moslims in Nazareth, de grootste Palestijnse-Arabische stad in Israël.

Daarmee is de basis gelegd voor de oprichting van de Stichting in 1985.

Sindsdien vragen 'Vrienden van Nazareth' aandacht en steun voor de Palestijnse 'minderheid' onder de burgers van de staat Israël.

Veel van de betrokken, intussen oud-leden van de Maranatha, later met elkaar optrekkend in de Oecumenische Basisgroep Tilburg, zijn nog steeds " Vriend" en donateur van het studiebeurzenproject.

Stichting Vrienden van Nazareth is een zelfstandige, landelijk opererende non-profit organisatie. Lees Beleidsplan 2016 - 2019.

Sinds 2005 heeft de Stichting de ANBI status.

Het 'andere Israël' 

In de loop van de jaren is de Stichting veel te weten gekomen over het ‘andere Israël’. Steeds duidelijker is geworden dat de ‘democratische’ staat Israël op veel terreinen van het maatschappelijk leven één op de vijf van haar burgers op achterstand zet. Voor de Stichting is dit reden zich al die jaren, sinds de oprichting, in te zetten voor deze, meestal vergeten groep.

Om nieuwe perspectieven te bieden aan jonge Palestijnen nam de Stichting in 1989 het initiatief voor de oprichting van het studiebeurzenproject.

“Nazareth” in de naam van de Stichting staat symbool voor de ruim 1,5 miljoen Palestijnse staatsburgers, 20% van de totale bevolking van Israël.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij