Over Fatmeh Kassem  

Fatmeh Kassem is historicus en promoveerde in 2006 aan de Faculteit Gedragswetenschappen van de Ben-Gurion Universiteit van de Negev in Beer Sheva.

Zij is als docent geschiedenis verbonden aan een Palestijnse school voor voortgezet onderwijs.

Promotie onderzoek

Voor haar onderzoek heeft Fatmeh Kassem gesproken met 37 Palestijnse vrouwen die ten tijde van de Nakba in 1948 jonge meisjes waren. Twintig hieruit geselecteerde diepte interviews vormen de basis van haar dissertatie. Zij plaatst deze in een theoretisch sociologisch perspectief. In 2007-2008 nam zij deel aan een onderzoeksprogramma ‘Europa in het Midden-Oosten/ het Midden-Oosten in Europa (EUME)’. PALESTINIAN WOMEN, de populair wetenschappelijke uitgave van haar dissertatie verscheen in 2011.

 

Fatmeh Kassem is ook bestuurslid van ‘Zochrot’, een Israëlische NGO, in 2002 opgericht door een groep Israëlische studenten, activisten en leraren die streefden naar een grotere publieke erkenning van de Nakba ('catastrofe' in het Arabisch) in Israël. Fatmeh bouwde praktische ervaring op in conflicthantering in gespreksgroepen met Palestijnse en Joodse vrouwen in Israël.

PALESTINIAN WOMEN,  
Narrative histories & gendered memory 

'An alternative view on examining the complex intersection of gender, nationalism and citizenship in a situation of on-going violent political conflict.'

Palestinian Women is het eerste boek dat de ervaringen van gewone Palestijnse vrouwen beschrijft die in 1948 getuige waren van de gebeurtenissen toentertijd. Fatmeh citeert de vrouwen letterlijk, om daarmee zo exact mogelijk hun woorden, aarzelingen en beleving vast te houden. Op deze sekse gebonden wijze van onderzoek geeft zij de lezer een inkijk in de complexiteit van de sociaal-culturele en maatschappelijke verhoudingen in een periode van heftig politiek conflict. De gebeurtenissen van 60 jaar geleden hebben nog steeds grote invloed op de manier waarop de huidige relaties tussen Palestijnen en joden worden beleefd en beschreven.

 

Analyse

Fatmeh Kassem analyseert waarom deze ‘stemmen’ in de afgelopen 60 jaar niet zijn gehoord in samenhang met de systematische repressie van Israël van historische feiten en gebeurtenissen die niet mochten worden uitgesproken.

‘Palestine’ een krant in Israël riep Palestinian Women in maart 2012 uit tot boek van de maand.

Relatie met de Stichting Vrienden van Nazareth  

Fatmeh Kassem is een van onze contactpersonen in Israël. De Stichting steunde haar met een gift en een lening om de vertaling van haar dissertatie vanuit het Hebreeuws mogelijk te maken.

In 2011 verscheen 'Palestinian Woman' als populair wetenschappelijke uitgave bij ZED Books, Londen. Op uitnodiging van de Stichting verbleef Fatmeh Kassem in juni van dat jaar in Nederland. In samenwerking met The American Book Center gaf zij lezingen en presenteerde zij haar boek in Amsterdam, Den Haag en Tilburg.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij