Riah Abu-EL-Assal 

Riah is de eerste contactpersoon van de Stichting. Aanvankelijk wordt ad hoc steun gegeven aan enkele projecten. In samenspraak met hem is een begin gemaakt met de opzet van het studiebeurzenproject. In 1998 wordt Riah de 13e Anglican Bishop of the Diocese of Jerusalem en het hoofd van de Episcopal Church in Jeruzalem en het Midden Oosten. In maart 2007 gaat hij met emeritaat. Hij was pastor van the Christ Church in Nazareth toen leden van de studentenparochie hem bezochten in 1980. Aanleiding was een indrukwekkend interview met hem over de positie van de Palestijnen in Israël op de Ikon Radio.

Hij was actief lid van de PLP, the Progressive List for Peace. Een politieke partij waarin Joden en Palestijnen samenwerkten. In het slechts achtjarig bestaan (1984 tot 1992) heeft de PLP baanbrekend werk verricht en taboes doorbroken. Onder Riah’s leiding wordt de peuteropvang en lagere school van de Anglicaanse kerk in Nazareth uitgebouwd. Riah was er docent en later directeur. De school krijgt uiteindelijk toestemming voor uitbreiding met een bovenbouw en groeit uit tot de Riah Abu El-Assal Highschool, later tot de Bishop Riah Educational Campus.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij