Rim, 3de jaar Verpleegkunde aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem 

Dar Al Tiffel is een organisatie voor kinderen, deels naschools, maar ook voor scholen die hun leerlingen laten deelnemen aan haar activiteiten. Leerlingen, variërend in de leeftijd van 5 tot 12, zijn welkom. De activiteiten richten zich op kunst, zoals schilderen, kleien, enz. Ik werk met de kinderen, ik kwam hier zelf als kind ook al.

Mijn ervaring als vrijwilliger gaf mij een hele hoop energie en kracht. Goed doen zonder iets terug te verwachten geeft een heel fijn gevoel. Bij Dar Al Tiffel leerde ik hoe om te gaan met kinderen. Dat gaat mijn van pas komen in mijn toekomstig werk als verpleegkundige op de kinderafdeling, een afdeling waar ik later graag wil werken.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij