Sana Foundation 

SANA Foundation is onze partner NGO in Israël. Hun doel is ook het verstrekken van studiebeurzen aan Palestijnse studenten, vanuit dezelfde intentie als de Stichting. SANA is het Arabische woord voor ‘Het Licht’. De letters zijn ook een afkorting van de woorden ‘Academic Women Together’. De naam is bedacht tijdens de oprichting in Nazareth i 2009. De visie van SANA is dat iedere Palestijns Arabische vrouw in Israël de mogelijkheid krijgt een academische studie te gaan volgen.

Op 1 februari jl. hebben Els en Hanneke, bestuursleden van de Stichting, twee leden van het bestuur van SANA Foundation in Den Bosch ontmoet.

Het was fijn en nuttig Ruud en Sanaa daadwerkelijk te zien en met hen van gedachten te wisselen over de historie en de huidige ontwikkeling van de samenwerking, die wij allen positief ervaren, op weg naar voortzetting van het studiebeurzenproject in Israël.

Het bestuur van SANA bestaat nu uit drie personen, Ruud, Sanaa en Trees.

 

De laatste ontwikkelingen

Trees Kosterman praat ons regelmatig bij, zij zegt: De Coronamisère weerhoudt ons er niet van om door te werken voor de SANA Foundation. Als bestuur vergaderen wij via ‘Zoom’. Wij spraken onder andere over de uitbreiding van het beurzenprogramma

voor nieuwe studenten. Tot nu toe ontvingen wij meerdere aanvragen. De rollen om hiermee om te gaan zijn goed verdeeld. Sanaa belt met de studentes en doet een intakegesprek. Met zijn drieën bespreken wij haar bevindingen waarna ik contact opneem met de betreffende studenten om het proces van aanvraag en de verwachtingen naar de studentes toe, te bespreken. Dit werkt goed en wij hopen over enige tijd nieuwe studentes aan jullie voor te stellen.

 

Positie van SANA Foundation

De SANA Foundation is nog financieel afhankelijk van de ‘Stichting Vrienden van Nazareth’. Als bestuur denken we na over hoe wij zelf fondsen kunnen gaan werven naast de inkomsten die we hebben van de terugbetaling van het leendeel van de verleende studiebeurzen, door de afgestudeerde studenten van de Stichting. “We willen op onze eigen benen staan”, zegt Trees in haar laatste gesprek, waarin zij iedereen hartelijk

groet en toewenst gezond te blijven.

Een deel van de financiering wordt reeds gerealiseerd met de terugbetaling van het geleende deel van de beurs die studenten ontvingen van de Stichting Vrienden van Nazareth.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij