Sana Foundation 

Sana Foundation is een partner van de Stichting Vrienden van Nazareth in Israël. Doel is om vanuit dezelfde intentie als de Stichting, studiebeurzen te verstrekken aan Palestijnse studenten. De financiering hiervan kan voor een deel gerealiseerd worden met de terugbetaling van het geleende deel van de beurs die studenten ontvingen van de Stichting Vrienden van Nazareth. Sinds 2009 spannen studenten en afgestudeerde studenten zich in om van Sana Foundation in Israël een actieve en levensvatbare NGO te maken.

Women Issues in Higher Education Conference 

Op 5 October 2013 organiseert Sana Foundation haar eerste conferentie, Women Issues in higher education.

Uit statistisch onderzoek blijken grote verschillen tussen aantallen Palestijnse en Joodse studenten en leerlingen in Israël. De vereiste niveaus in het onderwijs zijn bijvoorbeeld voor Palestijnse leerlingen en studenten veel moeilijker te bereiken dan voor Joodse leerlingen en studenten.

Indringend klinkt de roep om de aandacht op hele jonge kinderen te richten en na te denken over onderwijs in een breed perspectief.

Vrijwilligerswerk 

Op de conferentie is s'middags vrijwilligerswerk het onderwerp. Het onderwerp leeft, studenten en ook moeders laten zich horen in geanimeerde en soms felle discussies. Het doen van vrijwilligerswerk is onderdeel van het contract tussen de student en de Stichting.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij