Geen beurs in eigen land 

Palestijnse jongens en meisjes kunnen geen dienst doen in het Israëlische leger en daarmee vervalt hun recht op een studiebeurs van de eigen overheid. Bovendien, als het om studeren gaat in de vaak grote Palestijnse gezinnen, krijgt een jongen in het gezin voorrang.

Palestijnse jongens accepteren ook gemakkelijker een beurs uit het buitenland. Meisjes die dat willen worden tegengewerkt en zeker niet gestimuleerd. Om die reden heeft de Stichting Vrienden van Nazareth in 1989 het initiatief genomen voor het studiebeurzenproject.

Meestal meisjes 

'Jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land om hen een kans te geven een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van hun Israëlische leeftijdgenoten', dat is de missie van de Stichting en van de Sana Foundation. Het zijn meestal meisjes die, voor een studie in Israël, een beurs aanvragen bij de Stichting. Deelname aan hoger en universitair onderwijs in Israël door hen kan, naar de mening van de Stichting, bijdragen aan de ontwikkeling van de intellectuele mogelijkheden binnen de eigen gemeenschap en aan de communicatie met Joods-Israëlische leeftijdgenoten.

Na de studie

Eenmaal afgestudeerd, blijven de vrouwen meestal in Israël. Zij werken in verantwoordelijke functies in uiteenlopende sectoren van de Israëlische samenleving.

Afgestudeerde vrouwelijke Palestijnse artsen en verpleegkundigen bijvoorbeeld, spelen een belangrijke rol in de hulpverlening aan Arabisch sprekende Palestijnse patiënten in de ziekenhuizen waar Hebreeuws de voertaal is.

De eerste vrouwelijke Palestijnse bedoeïenen arts studeerde in 2008 af.

Nu ruim 12 jaar later studeerden meer dan 150 studenten in Israël met een studiebeurs af aan de Universiteiten van Haifa, Tel Aviv, Jeruzalem and Beer Sheva.

Contract

Studenten vragen een studiebeurs aan bij Sana Foundation of een van onze contactpersonen in Israël. Na een zorgvuldige screening tekenen zij een contract waarin zij akkoord gaan met het jaarlijkse bedrag van de beurs (ongeveer 50% van de studiekosten). Ook de terugbetaling van de 25% die als lening wordt verstrekt en het doen van vrijwilligerswerk tijdens hun studie, is daar in vastgelegd.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij