Studiebeurzenproject 

“Jonge Palestijnse vrouwen laten studeren in hun eigen land om als hoogopgeleide vrouw een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn van Israëlische leeftijdgenoten”. Meer dan ooit zijn we gemotiveerd voor deze belangrijke en duurzame doelstelling. Alle reden om de financiële en mentale ondersteuning van de SANA Foundation, onze partner NGO in Israël te voort te zetten. Wij zetten dit door en houden vol.

Een initiatief van de Stichting 

In 1980 worden de oprichters van de Stichting getroffen door de grote achterstelling van Palestijnen in hun eigen land. Zij zochten naar mogelijkheden om perspectief te bieden aan Palestijnse jongeren. In 1989 is, na oprichting van de Stichting Vrienden van Nazareth in 1985, dit jaar 35 jaar geleden, het initiatief genomen voor de oprichting van een Studiebeurzenproject om daarmee vrede en emancipatie in Israël te bevorderen. In dat jaar werd voor het eerst aan een Palestijnse studente de gelegenheid tot een opleiding geboden met behulp van een beurs.

Sindsdien studeerden meer dan 175 studenten af met een studiebeurs van de Stichting Vrienden van Nazareth.

2021 

Download hier het Jaarverslag 2021 van de Stichting Vrienden van Nazareth.

Jaarverslag 2021

 

Waar studeren ze?

De universiteiten van Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa en Beer Sheva bieden onderdak aan de studies Verpleegkunde, Geneeskunde, Tandheelkunde, Rechten, Arabisch, Engels en Onderwijskunde naast Musicologie en Software engineering. Allen door onze studenten gekozen studierichtingen. Lees in FRIENDS over hun ervaringen.

 

Godsdienst is geen selectiecriterium

De Stichting heeft een christelijke grondslag maar bij de toekenning van studiebeurzen is de godsdienst geen selectiecriterium. Zowel christen als moslim Palestijnse studenten nemen deel aan het studiebeurzenproject.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.