Studiebeurzenproject 

Een initiatief van de Stichting 

In 1980 worden de oprichters van de Stichting getroffen door de grote achterstelling van Palestijnen in hun eigen land. Zij zochten naar mogelijkheden om perspectief te bieden aan Palestijnse jongeren.

130 studenten studeerden af met een studiebeurs van de Stichting 

In 1989 is, na oprichting van de Stichting Vrienden van Nazareth in 1985, dit jaar 30 jaar geleden, het initiatief genomen voor de oprichting van een Studiebeurzenproject om daarmee vrede en emancipatie in Israël te bevorderen. In dat jaar werd voor het eerst aan een Palestijnse studente de gelegenheid tot een opleiding geboden met behulp van een beurs.

Sindsdien studeerden meer dan 130 studenten af met een studiebeurs van de Stichting Vrienden van Nazareth. In totaal zijn in de afgelopen 30 jaar, 300 beurzen verstrekt. Afhankelijk van hun studie ontvangen studenten 3 tot 6 jaar een beurs.

2019 

In januari 2018 ontvangen zeven studenten een beurs via het studiebeurzenproject van de Stichting. Met ingang van oktober 2018 krijgen vier studenten via SANA Foundation een studiebeurs. De studies die zij volgen zijn Grafisch ontwerper, Verpleegkunde, Geneeskunde en Speciaal onderwijs in het vak Wetenschap. Lees meer over deze laatste belangrijke ontwikkeling in het Jaarverslag 2018.

 

Waar studeren ze?

De universiteiten van Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa en Beer Sheva bieden onderdak aan de studies Verpleegkunde, Geneeskunde, Tandheelkunde, Rechten, Arabisch, Engels en Onderwijskunde naast Musicologie en Software engineering. Allen door onze studenten gekozen studierichtingen. Lees in FRIENDS over hun ervaringen.

 

Godsdienst is geen selectiecriterium

De Stichting heeft een christelijke grondslag maar bij de toekenning van studiebeurzen is de godsdienst geen selectiecriterium. Zowel christen als moslim Palestijnse studenten nemen deel aan het studiebeurzenproject.

 

Meestal meisjes

De Stichting geeft in haar toewijzing van studiebeurzen prioriteit aan meisjes. Na hun studie blijven zij meestal in hun eigen land wonen en werken in het onderwijs, de gezondheidszorg en juridische dienstverlening.

 

Bedoeïenen studenten

Sinds 1997 studeren ook studenten uit de Bedoeïenengemeenschappen van de Negev met een beurs van de Stichting. De studierichtingen geneeskunde, fysiotherapie en gezondheidswetenschappen zijn favoriet. Hiermee is de doelstelling van het studiebeurzenproject voor deze groep studenten toegespitst op het bevorderen van de gezondheidszorg van deze maatschappelijk sterk achtergebleven bevolkingsgroep. Meisjes ondervinden in de Bedoeïenengemeenschap om culturele redenen een dubbele achterstelling, nl. als Palestijnse en als vrouw.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij