Studiebeurzenproject 

Een initiatief van de Stichting 

In 1980 worden oprichters van de Stichting getroffen door de grote achterstelling van Palestijnen in hun eigen land. Zij zochten naar mogelijkheden om perspectief te bieden aan Palestijnse jongeren.

130 studenten studeerden af met een studiebeurs van de Stichting 

In 1989 is, na oprichting van de Stichting Vrienden van Nazareth in 1985, dit jaar 30 jaar geleden, het initiatief genomen voor de oprichting van een Studiebeurzenproject om daarmee vrede en emancipatie in Israël te bevorderen. In dat jaar werd voor het eerst aan een Palestijnse studente de gelegenheid tot een opleiding geboden met behulp van een beurs.

Sindsdien studeerden 130 studenten af met een studiebeurs van de Stichting Vrienden van Nazareth. In totaal zijn in die 25 jaar, 282 beurzen verstrekt. Afhankelijk van hun studie ontvangen studenten 3 tot 6 jaar een beurs.

2016 

Op 1 januarie 2016 studeren negen studenten met een beurs via het studiebeurzenproject van de Stichting. In september ronden drie van hen hun colleges af. Tegelijkertijd komen twee nieuwe studenten in aanmerking voor een studiebeurs. Lees voor meer details het Jaarverslag 2016

 

Wat studeren ze?

Verpleegkunde, geneeskunde, tandheelkunde, rechten, Arabisch en onderwijskunde

musicologie en software engineering, zijn hun studierichtingen aan onder andere de universiteiten van Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa en Beer Sheva.

 

Godsdienst is geen selectiecriterium

De Stichting heeft een christelijke grondslag maar bij de toekenning van studiebeurzen is de godsdienst geen selectiecriterium. Zowel christen als moslim Palestijnse studenten nemen deel aan het studiebeurzenproject.

 

Meestal meisjes

De Stichting geeft in haar toewijzing van studiebeurzen prioriteit aan meisjes. Na hun studie blijven zij meestal in hun eigen land wonen en werken in het onderwijs, de gezondheidszorg en juridische dienstverlening.

 

Bedoeïenen studenten

Sinds 1997 studeren ook studenten uit de Bedoeïenengemeenschappen van de Negev met een beurs van de Stichting. De studierichtingen geneeskunde, fysiotherapie en gezondheidswetenschappen zijn favoriet. Hiermee is de doelstelling van het studiebeurzenproject voor deze groep studenten toegespitst op het bevorderen van de gezondheidszorg van deze maatschappelijk sterk achtergebleven bevolkingsgroep. Meisjes ondervinden in de Bedoeïenengemeenschap om culturele redenen een dubbele achterstelling, nl. als Palestijnse en als vrouw.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij