Sukina, eerstejaars Wiskunde en Statistiek in Nablus 

Dit was mijn eerste semester en alle vakken waren in het Engels, wat voor mij een hele overgang was. Realiseer je dat ik in deze periode geen goede resultaten heb behaald heb. Ik hoop op betere resultaten in het volgend semester. Ik ben twee keer zo hard gaan studeren en heb in april een goede beoordeling gekregen, ook aan het eind van dit semester zal het lukken.

 

Vrijwilligerswerk

 

Vandaag was er een feestje voor de kinderen bij de Society of Human Supporters. Ik ben tot nu toe erg blij met dit vrijwilligerswerk en heb al veel geleerd in het onderwijs en de omgang met kinderen. Het is zwaar werk omdat zij doof zijn en heel beweeglijk, maar ik vind het een enorme ervaring. Ik leer geduld te hebben en begrip voor hen op te brengen. Elk kind heeft immers specifieke vaardigheden. Ik heb geleerd hen te respecteren en te luisteren tot het einde van hun verhaal.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij