Sukina, 4de jaar Wiskunde 

Dit jaar, met zulke uitzonderlijke omstandigheden in de hele wereld, ben ik dankbaar dat ik en mijn bekenden nog steeds gezond zijn. Er waren dit jaar veel problemen: de angst om de ander, de lange quarantaine, maar ook de moeilijkheid van digitaal onderwijs en

de druk waaronder we stonden. Bijna elk vak gaf veel huiswerk, tentamens, papers en dat alles via Zoom.

Ondanks dat heb ik met goede cijfers mijn derde jaar afgesloten.

 

Reflectie

Ik heb mijzelf dit jaar beter leren kennen en begrijpen. Ik was mij ervan bewust wat er in de wereld gebeurde, las boeken, leerde mijn collega’s op de universiteit beter kennen en raakte bekend met LaTeX, een computerprogramma voor wetenschappelijke

verslagen met wiskundige - en andere formules. Nog één jaar colleges volgen en dan ga ik een baan zoeken om mijzelf te onderhouden en mijn lening aan jullie af te betalen.

Vrijwilligerswerk

Geen vrijwilligerswerk dit semester vanwege de quarantaine, maar ik denk dat de grootste dienst die je de gemeenschap nu kunt bewijzen, is thuisblijven. In de eerste weken van het tweede semester nam ik deel aan workshops en ontvingen we nog een

bezoeker uit Slowakije, wij raakten bevriend met hem en de Slovaakse cultuur. Toen kwam Corona en stopten de workshops. Nu werk ik als vrijwilliger bij Human Support Association, een inloophuis/ buurtcentrum. Daar maak ik vier uur schoon en wat ik daar

vooral leer, is geduldig zijn.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij