Teken een 'Overeenkomst Periodieke gift in geld'. 

Wetgeving aftrekbaarheid van giften 

Onder bepaalde voorwaarden is uw gift volledig aftrekbaar voor de belasting. In een schriftelijke overeenkomst met de Stichting kan worden vastgelegd om gedurende ten minste vijf jaar, een vast bedrag, over te maken. Hiermee vervalt de noodzaak een notariële akte op te laten maken. Dit is gunstig voor beide partijen omdat het bedrag voor de donateur volledig aftrekbaar is en de Stichting notariskosten bespaart. De Stichting is blij met toezeggingen voor meerdere jaren omdat daarmee de toegezegde beurs aan een student kan worden gegarandeerd voor de duur van de studie.

Hoe te handelen

U kunt hier de overeenkomst downloaden en printen. Wanneer u hem ingevuld en ondertekend aan het secretariaat van de Stichting stuurt, krijgt u vervolgens een door de Stichting getekende kopie retour.

 

Heeft u nog vragen, mail dan naar info@friends-nazareth.nl.

ANBI 

De Stichting Vrienden van Nazareth is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De gift is, onder bovengenoemde voorwaarden, jaarlijks volledig aftrekbaar zonder drempel en plafond. Lees meer over Giftenaftrek Belastingdienst 2019

Voorwaarden ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’ 

- het is een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Stichting.

- u zegt een jaarlijkse gift toe voor ten minste vijf jaar.

- dit is mogelijk voor ieder gewenst bedrag per jaar.

- de gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke schenkingen.

- bij overlijden vòòr de vervaldatum, eindigt de overeenkomst.

- de Stichting levert aan u geen tegenprestatie voor de gift.

 

De gift is, onder bovengenoemde voorwaarden, jaarlijks volledig aftrekbaar.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij