Tilburgse Vredesprijs 2012 uitgereikt aan Els Schots, secretaris van de Stichting Vrienden van Nazareth 

 

Volkomen onvoorbereid kwam Els Schots die vrijdagmiddag naar de jaarlijkse uitreiking van de Tilburgse Vredesprijs.

En ja, hoe reageer je als je de raadszaal van het Gemeentehuis binnengaat en collega’s ziet waar je ’s morgens nog afspraken mee had, familieleden en bekende gezichten uit het hele land.

Kortom, het was een complete verrassing voor Els. Gedurende de middag ontrolde zich een uitgebreid programma voorafgaand aan de bekendmaking van de Tilburgse Vredesprijs 2012.

Programma  

Na de inleiding van Prof. Dr. Mirjam van Reisen en het ontroerende muzikale optreden van Stanislav Jusufovic, neemt Marieke Moorman, wethouder te Tilburg, het woord. Na haar lovende woorden en toelichting, reikt zij de Vredesprijs 2012, in de vorm van een kunstwerk van Gerdien Wolthaus Paauw, fotografe, aan Els Schots uit.

Uit het juryrapport  

Het belangrijkste motief om Els voor te dragen is haar jarenlange, onvermoeibare inzet voor de Stichting Vrienden van Nazareth.

De jury van de Vredesprijs vond met name het gegeven dat de winnares zich met hart en ziel inzet voor het opheffen van de achtergestelde positie waarin de Palestijnse bevolkingsgroep in Israël zich nog steeds bevindt, prijzenswaardig.

Het feit dat Els een bescheiden persoon is, die altijd klaar staat voor een ander, maar zelf niet graag in de schijnwerpers staat, heeft de jury doen besluiten dat zij de Tilburgse Vredesprijs van 2012 meer dan verdient!

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij