Trees Kosterman 

Trees woont sinds 1993 met haar man Ali Zbeidat in Sakhnin, in het noorden van Israël. Sinds 2008 is zij een contactpersoon van de Stichting voor studenten uit het noorden van Israël.

Met ingang van januari 2018, heeft zij daarnaast een nieuwe functie.

Sana Foundation, onze partner organisatie in Israël, is sterk in ontwikkeling.

Ons bestuur heeft Trees gevraagd om Sana Foundation te ondersteunen bij deze noodzakelijke ontwikkeling. Onder haar leiding hebben intussen een aantal vergaderingen plaatsgevonden met de leden van Sana Foundation en met nieuwe potentiële bestuursleden. Een nieuw bestuur is in november 2018 van start gaat. Ons vertrouwen in Trees is groot, wij kijken uit naar de samenwerking met Sana Foundation in de hernieuwde samenstelling. Lees hier Trees haar verslag van het afgelopen jaar.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij