Trees Kosterman 

Trees woont sinds 1993 met haar man Ali Zbeidat in Sakhnin, in het noorden van Israël. Sinds 2008 is zij een contactpersoon van de Stichting voor studenten uit het noorden van Israël.

Medio november 2019 is Trees toegetreden tot het bestuur van de SANA Foundation.

Samen met de bestuursleden Ruud en Sana werkt zij aan de professionalisering van de NGO.

SANA Foundation, onze partner organisatie in Israël, is sterk in ontwikkeling.

Het bestuur heeft Trees in 2018 gevraagd om SANA Foundation te ondersteunen bij deze noodzakelijke ontwikkeling. Onder haar leiding hebben in de afgelopen twee jaar een aantal vergaderingen plaatsgevonden. Ons vertrouwen in het nieuwe bestuur en de intussen samengestelde Assemblee General is groot. Wij kijken uit naar de samenwerking met Sana Foundation in de hernieuwde samenstelling.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij