Als eerste leest u hier het jaarverslag 2016 dat afgelopen weekend definitief werd en openbaar is gemaakt. Ontving u de korte versie via de post? Hier kunt u het uitgebreide jaarverslag 2016 downloaden en lezen.

 

Het bestuur en de studenten zijn U, onze Vrienden en donateurs, zeer dankbaar voor uw financiële steun voor het studiebeurzenproject voor Palestijnse studenten in Israël. Het nieuwe jaar 2017 is weer begonnen, wij rekenen opnieuw op uw vertrouwen in onze aanpak en in de kracht van onze studenten. Wij danken u voor uw betrokkenheid.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensieve samenwerking met Sana Foundation.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij