Voorwaarden 

Beurs en lening 

€ 3.500 is het maximum bedrag dat een student aan studiebeurs per jaar ontvangt. In het contract zijn de voorwaarden voor de beurs vastgelegd. Die betreffen het bedrag van de beurs, ongeveer 50% van de onkosten die gedurende een studiejaar worden gemaakt. Een terugbetaling van 25% van de beurs die als lening verstrekt wordt, is hierin ook contractueel vastgelegd.

Vrijwilligerswerk 

Het doen van vrijwilligerswerk tijdens de studie is een andere voorwaarde. Studenten zoeken in overleg met hun contactpersoon naar een geschikte plaats om als vrijwilliger actief te zijn. Meestal ligt dit in de lijn van de gekozen studie.

 

Verslaglegging  

Van de student wordt verwacht ieder half jaar verslag uit te brengen aan het bestuur van hun studievorderingen. Daarna wordt het toegezegde deel van de beurs aan hen over gemaakt.

Ook hun persoonlijke verhalen worden regelmatig via e-mail met ons gedeeld.

Aanmelding 

Tot nog toe meldden studenten zich aan via contactpersonen van de Stichting in Israël. Intussen vindt aanmelding, na zorgvuldige screening plaats door SANA Foundation.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.