Draag bij aan het werk van de Stichting met : 

Eenmalige gift 

Met ieder gewenst bedrag.

Voor minimaal € 10,- per jaar ontvangt u twee maal per jaar FRIENDS, de contactbrief van de Stichting.

 

O DONEER NU

 

ANBI

Stichting Vrienden van Nazareth is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus een ANBI-status.

Fiscaal nummer: 816038375

Uw gift is daarmee aftrekbaar voor de belasting als het totaal bedrag van uw giften hoger is dan 1% van uw drempelinkomen.

Periodieke giften zijn sinds 2014 onder bepaalde voorwaarden, volledig aftrekbaar voor de belasting. De noodzaak een notariële akte op te laten maken is vervallen om uw periodieke gift toch volledig af te kunnen trekken. Lees hier meer over Giftenaftrek 2019.

Het is mogelijk een schriftelijke 'Overeenkomst Periodieke Gift in geld' aan te gaan met de Stichting Vrienden van Nazareth waarin u een jaarlijkse gift toezegt voor ten minste 5 jaar. Dat is gunstig voor u en voor ons. Uw schenking komt zo volledig ten goede van de studiebeurzen en wij besparen de notariskosten. De Stichting stelt toezeggingen voor meerdere jaren erg op prijs om zo een toegezegde beurs aan een student te garanderen voor de duur van de studie.

Download hier de overeenkomst en stuur deze ingevuld en ondertekend op naar het secretariaat van de Stichting.

Een lustrum of feest? 

Uw vakgroep, dispuut, serviceclub of u zelf viert een feest en wil de aandacht vestigen op een specifiek project. Laat uw gasten of leden ipv. een cadeau, een financiële bijdrage voor het Studiebeurzenproject over te maken. Wilt u meer informatie, stuur een e-mail naar info@friends-nazareth.nl

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij