Afgelopen zondag, 8 augustus hebben de besturen van SANA Foundation en onze Stichting samen vergaderd over het tijdspad, de afbouw en de overdracht van het studiebeurzenproject. Door SANA Foundation, al enige jaren onze partner NGO in Israël, zijn reeds een aantal stappen gezet om te komen tot deze transitie. Negen studenten zijn geselecteerd en afspraken zijn gemaakt over de lening. De begeleiding van deze studenten is in handen van het bestuur van de SANA Foundation. De financiering vindt nog plaats door Vrienden van Nazareth. Een eigen SANA website is in aanbouw en plannen voor fundraising zijn gemaakt. De eerste student die volledig door SANA Foundation wordt gefinancierd uit teruggestorte leningen, begint in september met haar studie. De definitieve opheffing van de Stichting Vrienden van Nazareth is gepland in april 2022 waarna formele zaken via de Kamer van Koophandel, ANBI-erkenning en belastingdienst kunnen worden afgerond.

Bijschrift foto: de eerste Zoom vergadering met de huidige bestuursleden van SANA Foundation, Trees (boven li), en daaronder, Ruud, voorzitter en Sanaa. Rechtsboven, Hanneke en Els, en onder rechts Wil, onze voorzitter.

Bijschrift foto: de eerste Zoom vergadering met de huidige bestuursleden van SANA Foundation, Trees (boven li), en daaronder, Ruud, voorzitter en Sanaa. Rechtsboven, Hanneke en Els, en onder rechts Wil, onze voorzitter.

Direct naar

WAT DOET DE STICHTING?

 

Informatie geven over 'het andere Israël'.

Sinds 1989 met de uitgave van een contactbrief sinds december 2013 via FRIENDS.

 

Intensief samenwerken met SANA Foundation.

 

Fondsen werven voor het Studiebeurzenproject.

uw vrijwillige bijdrage

belastingvrij